Zuzana Littvová, Ing. PhD.  
  odborná asistentka

Kontakt:
Tel.: 02/672 91 530
E-mail: zuzana.littvova@euba.sk

Konzultačné hodiny:
Miestnosť: 5C30
pondelok 9:15 - 10:45
utorok 11.00 - 12.30


Vyučované predmety:
Poisťovníctvo, Účtovníctvo v poisťovniach, Životné poistenie


Materiály pre študentov :)

Životné poistenie
ŽP 2008 Sylaby
ŽP 2008 Prednáška 01
ŽP 2008 Prednáška 02 a
ŽP 2008 Prednáška 02 b
ŽP 2008 Prednáška 03 a
ŽP 2008 Prednáška 03 b
ŽP 2008 03 b - na tlač
ZP 2008 Prednaska 04
ZP 2008 Prednaska 04 - na tlač
ZP 2008 Prednaska 05
ZP 2008 Prednaska 06
ŽP 2008 Prednáška 07
ŽP 2008 Prednáška 08
ŽP 2008 Prednáška 09 - Zillmerizácia v ŽP
ŽP 2008 Prednáška 10
Rovnice ekvivalencie - príkladyPublikačná činnosť:

...

<< späť

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5