Otázky o finančnom trhu adresujte na peter.marko@euba.sk
  MATERIÁLY K VZDELÁVANIU  
 

240-stranová odborná publikácia - textové kapitoly k prednáškam:

Odborné prednášky - prezentácie:

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5