Otázky ohľadne vzdelávacieho programu MAAG adresujte na zuzana.kratka@euba.sk
  AKTUÁLNE INFORMÁCIE  
 

 

 

 

Stránky sú momentálne v rekonštrukcii

Website under construction

 

 

 

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5