Otázky o finančnom trhu adresujte na peter.marko@euba.sk
  KONTAKT  
  Katedra poisťovníctva
Národohospodárska fakulta
Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/a
852 35 Bratislava 5

e-mail >>

 

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5