Ingrid Vachálková (rod. Schreterová), Ing.  
  denná doktorandka

Kontakt:
Tel.: 02/672 91 530
E-mail: ingrid.vachalkova@euba.sk

Konzultačné hodiny:
Miestnosť: 5C30
pondelok 9:15 - 10:45


Vyučované predmety:
Poisťovníctvo


Publikačná činnosť:
...

<< späť

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5