Otázky o finančnom trhu adresujte na peter.marko@euba.sk
  Vitajte na stránke vzdelávacieho programu MAAG!  
 

 

Na stránkach vzdelávacieho programu MAAG môžete nájsť užitočné informácie o finančnom trhu, pričom cieľom je poskytnúť čo najviac informácii z pohľadu spotrebiteľov, ako aj subjektov pracujúcich alebo podnikajúcich na finančnom trhu. Nájdete tu tiež pohľady na aktuálne problémy, možnosti ich riešenia a tendencie na finančnom trhu s pohľadom do budúcnosti.

Svoje otázky o finančnom trhu môžete adresovať na mailovú adresu peter.marko@euba.sk

V mene všetkých členov, ktorí sa podieľajú na realizácii vzdelávacieho programu MAAG Vám ďakujeme za návštevu našich stránok a tešíme sa na Vaše otázky.

 

 
Katedra poisťovníctva, Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1/a, 852 35 Bratislava 5